De ziekenboeg van het kattenpension

Het kan natuurlijk gebeuren; uw lieveling wordt ziek ten tijde van de logeerpartij. Ondanks dat u uw kat goed heeft gevaccineerd en ondanks onze goede zorgen. Dit kan van alles zijn. Bij twijfel plaatsen wij een niet-fit-ogende kat in onze isolatieruimte. Mocht de kat wat onder de leden hebben dan is het van belang dat de kat alle zorg en aandacht krijgt die mogelijk is. Daarnaast moet voorkomen worden dat de andere gasten besmet raken.

De isolatieruimte is geheel afgesloten van de andere ruimtes en heeft zelfs een eigen ventilatiesysteem. We maken het de zieke gast zo comfortabel mogelijk.

De van ziekte verdachte kat wordt door ons geobserveerd, gewogen en er wordt temperatuur opgenomen. Doordat hij of zij in een eigen quarantaine-ruimte is geplaatst kan eenvoudig door ons worden vastgesteld of de kat voldoende eet/drinkt en of de ontlasting/urine normaal is.

De dierenarts

In geval van koorts, hoesten, niesen, huidafwijkingen of andere concrete aanwijzingen wordt TEN ALLE TIJDEN de dierenarts geraadpleegd. Afhankelijk van de aard en ernst bezoeken wij de dierenarts met uw kat, of komt de dierenarts naar ons kattenhotel om de kat nader te onderzoeken en/of een behandelplan op te stellen. Uiteraard brengen wij u (of uw thuisblijvers) hiervan direct op de hoogte. Ook van het ziekteverloop wordt u dagelijks op de hoogte gebracht.

Welke dierenarts?

Wij werken nauw samen met DAP Schagen of diens plaatsvervanger Dierenartsenpraktijk Warmenhuizen. Heeft u liever een andere dierenarts? Laat het ons weten, uiterlijk op de aanvangsdatum van het verblijf in ons hotel.

De dierenartskosten

Dierenartskosten zijn niet inbegrepen in onze tarieven. De kosten dienen op de ophaaldag voldaan te worden. Uiteraard krijgt u van ons een kopie van de originele factuur en de eventuele medicijnen die nog over zijn.